Podmienky používania

 1. Úvodné ustanovenia

  1. Prevádzkovateľom webu Martin Svrček - Matshop, IČO: 51120208, Vyšný koniec 178/12, 02942 Bobrov.

  2. Matshop.sk umožňuje Kupujúcim a Predávajúcim užívateľom webu nakupovať a predávať tovar. Matshop.sk nie je predajcom, je len sprostredkovateľom predaja vecí predávaných Predajcami prostredníctvom webu Matshop.sk.

  3. Matshop ponúka sprostredkovateľské služby nákupu predaja a prepravy tovaru koncovému zákazníkovi.

  4. Tovar nevlastníme ani nepredávame, preto nezodpovedáme za funkčnosť a kvalitu predávaného tovaru.

  5. Zákazník si tovar vyberá sám dobrovoľne za pomoci Matshop.sk, Allegro.pl a iných webových stránok z Poľska.

  6. Matshop ponúka sprostredkovanie nákupu a predaja tovaru v mene a na účet inej osoby. Predmetom plnenia je objednanie nákupu tovaru a expresné doručovanie kusových zásielok, odovzdaných príkazcom zasielateľovi do miesta určeného na objednávke a zásielke. Platby za tovar a inkasné úkony spojene z prevzatým tovarom ako aj v poľskú a pri zásielkach na dobierku sú súčasťou zasielateľských služieb.

  7. Matshop ručí za peniaze, ktoré zákazník pošle, ako preddavok na náš firemný účet peniaze, ktoré budu vyplatené predajcovi alebo pre kuriéra formou dobierky v Poľsku za objednaný tovar, ak obchod neprebehne a tovar nebude kúpený alebo nebude doručený poľským predajcom peniaze ma 100% vrátené na bankový účet.

  8. Cenník sprostredkovateľskej a doručovateľskej služby je uvedené na web stránke: www.matshop.sk/cennik a www.matshop.sk/provizia

 2. Nákup

  1. Podmienkou pre nákup a predaj na stránke Matshop.sk je registrácia. Registrovať sa teda musia aj Predávajúci aj Kupujúci užívatelia. Zaregistrovať sa môže akákoľvek fyzická alebo právnická osoba, ktorá je staršia ako 18 rokov. Registrácia na stránke Matshop.sk je bezplatná.

  2. Pri registrácii užívatelia vyplnia osobné informácie nevyhnutné na zrealizovanie kúpy a predaja prostredníctvom stránky Matshop.sk. Registrovaní užívatelia Matshop.sk sú povinní udržiavať svoje osobné údaje aktuálne.

  3. Registráciou na webe Matshop.sk Kupujúci a Predávajúci vyjadrujú súhlas s týmito Podmienkami používania ako aj s pravidlami, ktoré z nich vyplývajú.

  4. Nakupovať cez stránku Matshop.sk môžu len zaregistrovaní užívatelia. Ak sa Kupujúci riadia týmito Podmienkami používania, nakupovať môžu bez obmedzenia.

  5. Jednotlivé veci na predaj sú ponúkané ako aj predávané na stránke Matshop.sk. Registrovaní užívatelia si vyberajú a nakupujú výrobky v cez podstránku jednotlivých Predajcov.

  6. Kupujúci si je vedomý, že každý Predajca na Matshop.sk si určuje svoje vlastné podmienky platby, výšku poštovného, ako aj rôzne spôsoby dopravy. Zvolený výrobok si môže Kupujúci objednať cez nákupný košík na stránke Matshop.sk alebo vložiť do košíka len na konkrétnej podstránke konkrétneho Predajcu a na základe podmienok, ktoré si stanovil samotný Predávajúci, tj. cena, spôsob platby, poštovné a spôsob dopravy.

  7. Vec alebo viac vecí od jedného, či viacerých Predajcov vkladá Kupujúci do Košíka, v ktorom sa tieto veci automaticky triedia podľa jednotlivých Predajcov do Balíkov. Pri potvrdzovaní objednávky sa jednotlivé Položky konkrétneho Balíka od konkrétneho Predajcu automaticky zrátavajú a pripočítava sa k nim poštovné podľa typu distribúcie Balíka, ktorý daný Predajca poskytuje.

  8. Ceny výrobkov na stránke Matshop.sk sú uvedené bez poštovného a provízie v plnej konečnej cene pre kupujúceho.

  9. Matshop kontroluje každú objednávku pred potvrdením objednávky pomocou domény Allegro.pl ak bude predajca veľmi nedôveryhodný, bude objednávka vymazaná.

  10. Matshop nezodpovedá za poškodenia pri použitých náhradných dieloch.

  11. Ak súhlasíte s objednaním rizikového tovaru, prípadne tovaru od nového alebo menej dôveryhodného predajcu, môže nastať situácia že tovar nebude možné reklamovať.

  12. Zákazník je povinný si pred objednaním tovaru prepočítať, koľko bude stáť celá objednávka, aby nedošlo k neskorším nedorozumeniam.

  13. Upozornenie! Predmetom aukcie na Allegre nemusí byť vždy to, čo je na fotografii. Dôležitý je opis aukcie na stránke Allegro.pl. Popis produktu je potrebne pozrieť aj v popise kde sa nahádza pri každom produkte odkaz linku na Matshop.sk

  14. Zákazník môže odoslať pripomienku po siedmych pracovných dňoch od spracovania objednávky. Meškanie tovaru automaticky preverujeme až po siedmych pracovných dňoch od dátumu spracovania, ak predajca neuvádza iné dodanie tovaru.

  15. V prípade neuhradenia dobierky vám môže byť zablokované konto a znemožnený ďalší nákup.

  16. Registrovaný a VIP zákazníci môžu získavať zľavy od Matshop a od poľských predajcov.

  17. Nákupy od poľských dodávateľov upozornenie výška ceny tovaru sa môže meniť podľa aktuálneho kurzu, keďže ceny tovaru sú v poľských zlotých.

 3. Platobné podmienky

  1. Platby pripisujeme každý pracovný deň. Každá platba je pripísaná pod variabilný symbol, ktorý je potrebné vždy zadať pri odoslaní platby.

  2. Zákazník sa od 20 uskutočnených objednávok stáva VIP zákazníkom. To znamená, že viac nie je potrebná uhrádzať sumu na náš účet, ale tovar odosielame aj na dobierku.

  3. Pri nákupe na webe Matshop.sk možno platiť na dobierku (distribúcia prebieha cez Slovenských a zahraničných dopravcov) alebo vopred (bankovým prevodom). Pri platbe vopred sa objednávka považuje za uhradenú momentom pripísania danej sumy na účet Predajcu, na ktorý mala byť platba pripísaná.

  4. Matshop.sk. nenesie zodpovednosť zato, že Kupujúci platbu nezrealizuje alebo ju nezrealizuje včas, ani za chybné uvedenie čísla účtu zo strany Predajcu.

  5. Ak Kupujúci neuhradí platbu za objednaný tovar a neinformuje Predávajúceho prostredníctvom internej Pošty do 7 kalendárnych dní od Uzatvorenia obchodu, Predajca môže stornovať Objednávku a vrátiť objednané veci medzi nepredané do svojej ponuky na Matshop.sk. Pred tým než tak však urobí, je povinný o tom informovať Kupujúceho prostredníctvom Pošty o stornovaní Objednávky.

  6. Ak je balík odosielaný kuriérom alebo doporučene, Kupujúci obdrží mailom všetky informácie o alternatívnych možnostiach platby vopred, ktoré poskytuje daný Predávajúci. Kupujúci si následne zvolí jednu z možností Platby vopred, ktorou môže byť bankový prevod na účet, služba PAYPAY alebo PayPal a uhradí sumu objednávky vrátane poštovného. Pri platbe je tiež povinný uviesť variabilný symbol, ktorý identifikuje konkrétnu objednávku. Pri platbe vopred je Kupujúci povinný bezodkladne uhradiť príslušnú sumu, a to najneskôr do 7 kalendárnych dní od Uzatvorenia obchodu.

  7. Tovar objednaný cez pod stránku allegro.pl a iných webových stránok z Poľska ak nový zákazník sumu za objednávky do 3 pracovných dní neuhradí, budú automaticky zrušený a objednávka bude vymazaná.

 4. Distribúcia tovaru

  1. Objednávky z poľských stránok pomocou Matshop.sk tovar odosielame aj v prípade, ak je dlh za prijaté objednávky nad 150 €.

  2. Atypický tovar odosielame ihneď, alebo ak nie je telefonicky dohodnuté inak.

  3. V prípade neuhradenia dobierky vám môže byť zablokované konto a znemožnený ďalší nákup.

  4. Pri doručení nového tovaru k Vám je nutné najskôr tovar zaplatiť, následne pred kuriérom skontrolovať a v prípade škody spísať záznam o škode na tovare. Protokol škody je dôkazom pre kupujúceho ako aj pre predávajúceho že tovar bol poškodený pri preprave.

  5. Upozornenie, výška prepravy v Poľsku za atypický a nadrozmerný balík sa môže meniť ako predajcovia uvádzajú z dôvodu, že to kuriéri nedoručujú, alebo majú osobný odber, vtedy nás kontaktujú a my kontaktujeme zákazníka či súhlasí z inou cenou prepravy iba v Poľsku.

  6. Upozornenie, výška prepravy pre Slovensko a Česko za atypický a nadrozmerný balík sa môže meniť z dôvodu, že tovar je potrebne zabaliť alebo poslať na palete cenník je uvedený v doplnkových službách neupozorňujeme z dôvodu že nie je možne určiť správnosť zabalenia tovaru pred objednaním.

  7. Upozornenie pre zákazníkov, ak zrušíte spracovaný tovar ktorý je odoslaný predajcom a na dobierku. Zákazník bude musieť uhradiť plnej výške storno poplatky a prepravné náklady ktoré vznikli predajcovi. Ak zákazník nezaplatiť storno poplatky a prepravné náklady. Bude zverejnený na čiernom zozname našej stránke ako neplatič a za nedodržanie obchodných podmienok budu nariadene úkony pre vrátenie požadovanej dlžnej sumy.

  8. Každý Predajca na stránke Matshop.sk ponúka vlastné možnosti doručenia objednaného tovaru. Môže to byť:

   • Dobierka – vtedy prebieha distribúcia prostredníctvom Slovenských a zahraničných dopravcov.

   • Doporučená zásielka – pri tomto type distribúcie sa platí vopred a distribúcia prebieha prostredníctvom Slovenských a zahraničných dopravcov

   • Kuriérska služba – kedy distribúciu zabezpečuje kuriérska služba zvolená konkrétnym predajcom a za podmienok, na ktorých sa tento Predávajúci dohodol s Kupujúcim. Platba prebieha vopred alebo na dobierku

  9. Ak je balík odosielaný na dobierku, Predajca je povinný najneskôr do 14 kalendárnych dní od Uzatvorenia obchodu odoslať tovar ak nie je dohodnuté inak. Presný dátum odoslania je uvedený predajcom. Predávajúci obdrží peniaze za dobierku prostredníctvom kuriérskych spoločnosti alebo bankovým prevodom.
   Ak si Kupujúci tovar nevyzdvihne v termíne určenom, Balík bude poslaný naspäť Predajcovi, ktorý môže položky tohto balíka vrátiť späť medzi nepredané výrobky na webe Matshop.sk.

  10. Predajca je povinný zaslať Balík max. do 14 kalendárnych dní od obdržania Platby vopred.

 5. Uzatvorenie obchodu

  1. Odoslaním Objednávky Kupujúci informuje Predávajúceho o svojom záujme zakúpiť si daný tovar.

  2. Kupujúci si je vedomý, že tovar v jednej odoslanej Objednávke môže pochádzať od viacerých rôznych Predajcov, pričom na každý samostatný balík sa vzťahujú špecifické podmienky dodania, ktoré si určil konkrétny Predávajúci.

  3. Pri objednávke viacerých výrobkov od jediného Predajcu nemusí byť Objednávka potvrdená kompletne. Predajca môže časť Objednávky zamietnuť. Ak sa tak stane, Kupujúci uhradí len sumu za schválené položky objednávky. V prípade čiastočného schválenia objednávky musí Predávajúci ešte pred potvrdením Objednávky informovať Kupujúceho, že táto Objednávka nebude vybavená kompletne. Kupujúci je oprávnený nesúhlasiť s čiastočným vybavením Objednávky, môže teda zamietnuť nákup cez stránku Matshop.sk.

  4. Predajca je povinný sa vyjadriť k prijatej objednávke, teda či ju dodá kompletne, čiastočne alebo či ju zamieta, a to najneskôr do 7 dní od prijatia objednávky. Ak tak Predávajúci neurobí, Objednávka bude automaticky stornovaná a Kupujúci bude mailom informovaný o stornovaní Objednávky zo strany Matshop.sk.

  5. Uzatvorením obchodu sa podľa týchto podmienok považuje odoslanie Objednávky zo strany Kupujúceho a následné schválenie čiastočnej alebo kompletnej Zákazky zo strany Predajcu. Ak Predávajúci potvrdí Objednávku len čiastočne, uzatvorenie obchodu medzi Kupujúcim a Predávajúcim nastane až a len ak Kupujúci vyjadrí súhlas s tým, že mu Objednávka nebude dodaná kompletne.

  6. Momentom uzatvorenia obchodu medzi Predávajúcim a Kupujúcim prechádza zodpovednosť za platbu a distribúciu tovaru výhradne na vzťah Kupujúci a Predávajúci. Matshop.sk teda už nezodpovedá za to, či Predávajúci daný tovar Kupujúcemu dodá alebo či Kupujúci zrealizuje platby v dohodnutej výške.

  7. Za nedodržanie termínu úhrady tovaru alebo za neuhradenie tovaru nesie zodpovednosť výlučne Kupujúci. Za nevyhovujúce, neskoré, či nekvalitné dodanie alebo za nedodanie tovaru je zodpovedný len Predajca. Ak teda nastanú konflikty týkajúce sa predaja a distribúcie tovaru, riešiť ich budú v plnej zodpovednosti a na vlastné náklady Kupujúci a Predajca.

  8. Pri objednávke na dobierku bude Kupujúcemu odoslaný balík najneskôr do 14 kalendárnych dní od Uzatvorenia obchodu. Ak si Kupujúci nevyzdvihne balík na dobierku v termíne určenom cez kuriérske spoločnosti, balík bude vrátený Predávajúcemu a zaradený medzi nepredané výrobky na webe Matshop.sk.

  9. Kupujúci je povinný pri Objednávke doporučene s Platbou vopred, uhradiť celú sumu objednávky najneskôr do 7 kalendárnych dní od Uzatvorenia obchodu, pričom uzatvorením obchodu sa myslí konečné potvrdenie kompletnej alebo čiastočnej Objednávky a obdržanie informačného mailu o platbe za Objednávku doporučene, ktorý obsahuje výšku platby s poštovným, platobné údaje predajcu a variabilný symbol platby.

  10. Kupujúci si je vedomý, že pri Platbe vopred mu Predajca odošle jeho balík až po pripísaní platby na účet Predajcu. Predávajúci je povinný do 14 dní od pripísania platby na jeho účet zaslať objednaný balík Kupujúcemu.

  11. Vo väčšine prípadov Predajca posiela tovar akonáhle je Objednávka potvrdená. Ak Kupujúci požaduje, aby mu bola Objednávka doručená do určitej doby, musí to oznámiť Predajcovi prostredníctvom internej Pošty.

  12. Ak Kupujúci požiada o prednostné vybavenie Objednávky, Matshop.sk nenesie zodpovednosť zato, či Predávajúci Kupujúcemu vyhovie. Matshop.sk nie je zodpovedné zato, či Kupujúci Objednávku uhradí alebo nie.

  13. Ak nastanú akékoľvek nezhody týkajúce sa distribúcie, platby alebo dodaného tovaru, Kupujúci môže kontaktovať Predajcu prostredníctvom internej Pošty. Akákoľvek komunikácia medzi Kupujúcim a Predávajúcim týkajúca sa platby a distribúcie tovaru prebieha výlučne na stránke Matshop.sk, v sekcii Pošta. Komunikácia prostredníctvom internej pošty je súkromná. Prístup k nej má len Predávajúci a Kupujúci, ktorí takto spolu komunikujú a Matshop.sk môže ich komunikáciu kontrolovať.

  14. Kupujúcim a Predávajúcim je zakázané zdieľať svoje kontaktné údaje prostredníctvom internej pošty za účelom predaja tovaru mimo Matshop.sk.

  15. Ak Predajca Objednávku nedodá do 14 kalendárnych dní od potvrdenia Objednávky prostredníctvom dobierky alebo do 14 kalendárnych dní od obdržania Platby vopred alebo ak ju dodá nekompletnú, či v nezodpovedajúcej kvalite, Kupujúci môže vyjadriť svoju nespokojnosť prostredníctvom oficiálneho Hodnotenia správania sa Predajcu, ktorý nájde v rámci konkrétnej Objednávky do 14 kalendárnych dní po jej oficiálnom potvrdení, teda po Uzatvorení obchodu. Každý Profil Predajcu obsahuje verejný zoznam kladných aj záporných hodnotení. Ak bude Predávajúci opakovane získavať záporné hodnotenia, Matshop.sk preskúma históriu komunikácie medzi Predávajúcim a Kupujúcim a môže deaktivovať profil tohto Predajcu.

 6. Predaj na Matshop.sk

  1. Keď bude mať Predávajúci na Matshop.sk novú zákazku, bude o tom informovaný mailom. Prijatie zákazky však nie je záväzné. Predajca ju môže potvrdiť kompletne, čiastočne alebo ju môže dokonca zamietnuť.

  2. Predajca sa musí k prijatej zákazke vyjadriť najneskôr do 7 kalendárnych dní od jej prijatia. Ak tak neurobí, objednávka bude automaticky stornovaná a objednaný tovar ostane naďalej na webe Matshop.sk označený ako predaný, teda neprístupný ostatným užívateľom. Predajca ho bude musieť sám opätovne aktivovať.

  3. Čiastočné potvrdenie znamená, že Predajca z nejakých dôvodov nemá k dispozícii všetky položky Objednávky. Predávajúci vtedy v systéme označí ako potvrdené položky len tie, ktoré má reálne k dispozícii a naopak zamietne tie, ktoré k dispozícii nemá. Následne príde Kupujúcemu informačný mail o čiastočnom potvrdení Balíka s informáciou o dostupných Položkách. Kupujúci je v tomto prípade oprávnený potvrdiť alebo zamietnuť čiastočný Balík. Definitívne potvrdenie Objednávky zo strany Kupujúceho napokon príde Predávajúcemu na mail. Následne dôjde k uzatvoreniu obchodu.

  4. Kompletné potvrdenie znamená, že Predajca distribuuje všetky položky objednávky Kupujúcemu.

  5. Uzatvorením obchodu sa rozumie odoslanie Objednávky zo strany Kupujúceho a následné schválenie čiastočnej alebo kompletnej Zákazky zo strany Predajcu. Ak Predajca potvrdí Zákazku len čiastočne, uzatvorenie obchodu nastane konečným potvrdením čiastočnej Objednávky zo strany Kupujúceho.

  6. Momentom uzatvorenia obchodu medzi Predávajúcim a Kupujúcim je za proces platby a distribúcie tovaru zodpovedný výhradne konkrétny Predávajúci a Kupujúci.

 7. Storno objednávky

  1. Ak sa Kupujúci rozhodne stornovať Objednávku, ktorá ešte nebola potvrdená Predajcom, je povinný čo najskôr kontaktovať príslušného Predajcu prostredníctvom internej pošty na stránke Matshop.sk. Podobne Kupujúci postupuje aj v prípade, že takáto Objednávka už bola potvrdená Predávajúcim, no ešte nebola zaplatená pri Platbe vopred v dohovorenej hraničnej lehote 7 kalendárnych dní.

  2. Ak sa Kupujúci rozhodne stornovať Objednávku po uhradení Platby vopred, no ešte pred dodaním tovaru, je povinný čo najskôr kontaktovať konkrétneho Predajcu prostredníctvom Pošty na Matshop.sk a dohodnúť sa na možnosti stornovania Objednávky.

  3. Matshop.sk nezodpovedá za vrátenie peňazí v prípade stornovania zaplatenej Objednávky zo strany Kupujúceho. Kupujúci si môže vrátenie peňazí nárokovať len u Predajcu. Matshop.sk. nezodpovedá ani za postup pri vybavovaní storna Objednávky u konkrétneho Predajcu.

  4. Ak sa Kupujúci rozhodne stornovať Objednávku po dodaní tovaru, kontaktuje príslušného Predajcu prostredníctvom internej pošty na Matshop.sk, kde sa s Predajcom dohodnú na ďalšom postupe.

  5. Za storno spracovanej objednávky v čase kratšom ako 15 pracovných dní od spracovania, je účtovaný poplatok 10 € + náklady spojené s prepravou v poľsku na náš sklad a späť, ak predajca tovar už odoslal.

 8. Záverečné ustanovenia

  1. Tieto obchodné podmienky sú platné v znení uvedenom na internetovej stránke www.matshop.sk od momentu potvrdenia Podmienok používania pri registrácii na Matshop.sk., ak sa obe strany nedohodli inak.

  2. Kupujúci prehlasuje, že sa pred registrovaním oboznámil s týmito Podmienkami používania a že s nimi súhlasí. Registráciou na Matshop.sk Kupujúci vyjadruje súhlas so všetkými ustanoveniami týchto Podmienok používania v znení platnom v deň registrácie.

  3. Pokiaľ nie sú niektoré vzťahy medzi oboma stranami upravené v týchto „Podmienkach používania“ riadia sa príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a zákona č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov, zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode v znení neskorších predpisov, prípadne inými zákonmi slovenského právneho poriadku.

  4. Ak kompetentný orgán Slovenskej republiky preukáže, že sú niektoré ustanovenia týchto podmienok čiastočne alebo celkom neplatné alebo nevynútiteľné, platnosť a vynútiteľnosť ostatných ustanovení a zvyšné časti príslušného ustanovenia tým zostávajú nedotknuté.

  5. Spory medzi Matshop.sk a registrovanými Kupujúcimi a Predajcami o platnosť, výklad alebo zrušenie týchto Podmienok používania a dohody z nich vyplývajúcej ako aj všetky ostatné spory, ktoré medzi nimi vzniknú budú riešené zmierom. Ak nebude možné spor vyriešiť formou zmieru, každá zo zmluvných strán bude môcť riešiť spor súdnou cestou na príslušnom súde v mieste sídla odporcu.

  6. Kupujúci aj Predávajúci registráciou na Matshop.sk akceptujú elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany.

  7. Je zakázané kopírovať, publikovať alebo inak šíriť akýkoľvek text týchto Podmienok používania ak na to nemáte výslovný súhlas prevádzkovateľa.

Pravidlá ochrany súkromia a cookies

Tieto stránky používajú súbory cookies. Tým, že na stránkach zotrváte, súhlasíte s tým, že ich môžeme používať. Viac informácií.