Kontakt

 

Martin Svrček - Matshop

Tel. informácie: +421 949 757 344 (volať v pracovné dni čase od 9:00 do 16:00)
Email: info@matshop.sk
IČO: 51120208
DIČ: 1081233802
Adresa: 02942 Bobrov, Vyšný koniec 178/12

 

Bankové spojenie Slovenská republika - platby v EUR
Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s.
Názov účtu: Martin Svrček - Matshop
Číslo účtu: 5171021036 / 0900
IBAN: SK96 0900 0000 0051 7102 1036
BIC SWIFT kód: GIBA SKBX

Bankové spojenie Česká republika - platby v CZK mene
Banka: mBank S.A. CZ
Číslo účtu: 670100-2215968085 / 6210
IBAN: CZ24 6210 6701 0022 1596 8085