Návody

PLATBY ZA TOVAR

Ako môžem zaplatiť za tovar

  1. Prevodom na účet
  2. Slovenská republika Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s. IBAN: SK96 0900 0000 0051 7102 1036
  3. Slovenská republika Platby zasielať v Euro (€)
  4. Česká republika platby zasielať v českej korune( CZK ) na náš účet v Česku!!!! Nie je nutné robiť prevod meny.
  5. Česká republika Banka: mBank S.A CZ, IBAN: CZ24 6210 6701 0022 1596 8085
  6. Variabilný symbol: pre Česko a Slovensko zadávať číslo objednávky (vzor 2019000339)
  7. Variabilný symbol: obsahuje vždy 10 čísiel pozorne prepísať alebo skopírovať, nepomýliť sa
  8. Platby pripisujeme každý deň.