1 2 3 4 5 z 6 nasledujúca
1 2 3 4 5 z 6 nasledujúca