1 2 3 4 5 z 50 nasledujúca
1 2 3 4 5 z 50 nasledujúca